מלגות לתלמידות הלומדות לתואר שני או שלישי

תכנית המלגות המיועדת לתלמידות הלומדות לתואר שני או שלישי
מועדי הגשה

כל השנה

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן – המשרד) ממשיך אף בשנה זו ומרחיב את תכנית המלגות המיועדת לתלמידות הלומדות לתואר שני או שלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אשר מטרתה להגדיל את מספר הנשים העוסקות בתחומי המדע והטכנולוגיה, בתחום המדעים המדויקים ובהנדסה, אשר ייצוג הנשים במסגרתם נמוך יחסית.

קישור/ים adt@most.gov.il