מענקי מחקר - מרכז מינרבה לזכויות האדם

מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים מזמין חוקרים (בעלי תואר דוקטור ומעלה) מתחומי מדעי החברה, מדעי הרוח, משפטים, עבודה סוציאלית וחינוך להגיש הצעות מחקר בנושאים הקשורים לזכויות האדם
מועדי הגשה

כל השנה

רשאים להגיש בקשות חוקרים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, להוציא חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב (שעליהם לפנות למרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטת תל- אביב).

שליחת הודעה לפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית mchr@savion.huji.ac.il