תכנית המלגות המיועדת לתלמידים ערבים, דרוזים וצ'רקסים

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל - תכנית המלגות המיועדת לתלמידים ערבים, דרוזים וצ'רקסים
מועדי הגשה

כל השנה

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן – המשרד) ממשיך אף בשנה זו ומרחיב את תכנית המלגות המיועדת לתלמידים ערבים, דרוזים וצ'רקסים הלומדים לתואר שני או שלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אשר מטרתה להגדיל את מספר החוקרים והמדענים מקרב אזרחי ישראל הערבים, הדרוזים והצ'רקסים בתחומי המחקר שנבחרו על ידי המשרד.

קישור/ים adt@most.gov.il