תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות

תקציר 

עניינו של הקורס הוא התיאוריה והמעשה של קבלת החלטות על ידי יחידים וקבוצות בתהליכים ארגוניים בבית הספר.

מטרת הקורס

לפתח הבנה של מושגים ותהליכים פסיכולוגיים ופסיכולוגיים-חברתיים המשפיעים על הסגנון והאיכות של קבלת ההחלטות, כמו מגבלות קוגניטיביות, הטיות בשיפוט, לחצי-הניעה, לחצים קבוצתיים ומגבלות בירוקרטיות, ובמיוחד – המטרות והערכים של מקבלי החלטות.

הקורס משלב היבטים תיאורטיים ויישומיים.

לקורס שלושה חלקים:

  • עקרונות בחשיבה שביסוד תהליכי קבלת החלטות.
  • מודלים של קבלת החלטות.
  • תהליכים קבוצתיים בקבלת החלטות.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.