תהליכי פיתוח פרופסיונאלים

מטרות הקורס:
  • הסטודנטים ירחיבו את בסיס הידע בתורות, גישות ומושגים בתחום פרופסיה בכלל ובתחום פרופסיית ההוראה בפרט.
  • הסטודנטים יכירו את התהליכים הארגוניים והניהוליים של הארגון ויפתחו הבנה למכלול הרכיבים של מנגנוני ההעצמה בתהליכי פיתוח אישיים וארגוניים בפרופסיית ההוראה.
  • הסטודנטים ייחשפו להכרה והבנת המאפיינים הייחודיים של המערכת החינוכית כמערכת בה הפרט (המורה) חווה תהליכי התפתחות מקצועית כחלק מקריירה מקצועית.
  • בקורס ייסקרו רפורמות ותהליכי שינוי בהקשר של פיתוח מקצועי בפרופסיות ההוראה בישראל ובעולם.

תיאור הקורס:

  • הקורס עוסק בהכרות עם מושגים, ותיאוריות העוסקים בפרופסיית ההוראה ובתהליכי העצמה והתפתחות מקצועית של מורים.
  • מושג הפרופסיה וההתפתחות המקצועית בהוראה יחודדו ביחס לתהליכי פיתוח אישיים וארגוניים של קריירה מקצועית בקרב עובדי הוראה.
  • הקורס יכלול היבטים תיאורטיים ומעשיים ויבחן את תהליכי פיתוח המשאב האנושי (המורים ובעלי התפקידים) בארגון הבית-ספרי על היבטיו השונים.
  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.