תכניות התערבות קוגניטיביות לתלמידים עם צרכים מיוחדים/לקויות למידה

שם המרצה: פרופ' אלכס קוזוליןאלכס קוזולין, ד"ר היידי פלביאן
מטרות הקורס:
 • הכרת שיטות להתערבות חינוכית עם תלמידים בעלי קשיי למידה ולקויות למידה.
 • בחינה ביקורתית של מאמרים בתחום ההתערבות הקוגניטיבית בקרב תלמידים.
 • היכרות עם השימושים המגוונים בדרכי התערבות קוגניטיביות בקרב תלמידים מנקודות מבט שונות. בחינת דרכי ההתערבות במסגרות משלבות.

תיאור הקורס:

 • הקורס יכלול סדרת הרצאות וסמינרים שיועברו על ידי מספר אנשי סגל אקדמי.
 • ההרצאות והסמינרים יתמקדו בחקר המתודות והשיטות השונות לשיפור אסטרטגיות הלמידה והאסטרטגיות הקוגניטיביות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים. הבנת טבעה הרב-ממדי של הקוגניציה האנושית והצורך לראות את התלמיד – גם זה עם הצרכים המיוחדים בתחומים ספציפיים- כמכלול אנושי, תהווה את המיקוד התיאורטי בקורס זה. נחקור את מושגי האינטליגנציה המרובה  (Multiple intelligences, H. Gardner) והתיאוריה התלת צדדית של האינטליגנציה .(Triarchical theory of intelligence, R. Sternberg)
 • כמו כן, נלמד תכניות התערבות קוגניטיביות ייחודיות (כגון (Instrumental Enrichment, MISC, Bright Start, CASE ונדון בשיטות הנחיית התכניות.

נושאי הלימוד:

 • הטבע הרב-ממדי של האינטליגנציה האנושית
 • עקרונות תכניות ההתערבות הקוגניטיבית
 • תכונית ה"העשרה האינסטרומנטלית"
 • תכונית ההתערבות "התחלה מאירת דרך (Bright Start) לילדים צעירים"
 • תכונית "פילוסופיה לילדים"
 • פיתוח פונקציות קוגניטיביות באמצעות מטלות מעולם המדע.
 • מחקר ההתערבות הקוגניטיבית בקריאה ובטיפול בדיסלקציה
 • מחקר ההתערבות הקוגניטיבית במתמטיקה ובטיפול בדיסקלקוליה
 • מושג התגובה להתערבות ממוקדת בפתרון בעיה (RTI) ומשמעותו לשילוב תלמיד בעל לקויות למידה בכיתה רגילה.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.