מטפל/ת בפסיכותרפיה הומניסטית - שנה ב' תשפ"ג

מרצה: מרצים שונים
פסיכותרפיה הומניסטית הינה פסיכותרפיה חופשית מסטיגמות ודעות קדומות, מושתתת על כבוד לפרט ועל רגישות תרבותית. 
פסיכותראפיה המאמינה באדם ובכוחו להכיר, לבטא ולממש את ייחודו.
הייעוץ ההומניסטי במהותו הינו פסיכותרפיה המרוכזת באדם והמכוונת לעזור לו בהתמודדות עם אתגרי החיים, בקונפליקטים השונים המתעוררים בשלבי החיים ובמעגלי החיים, תוך שמירה על כבוד האדם וערכיו התרבותיים. 
התרפיסטים ההומניסטים רואים את עצמם מוכנים ומסוגלים לאמץ טכניקות מגישות שונות (דינאמיות, ביהביוריסטיות וקוגניטיביות) אבל בתנאי שהדבר לא יפגע במהותה של התפישה, כלומר, הדגשת המפגש הטיפולי כהתרחשות בין שני בני אדם (שני סובייקטיבים), בה אחד (התרפיסט) עוזר לשני (האדם העומד ממול) לצמוח ולהגיע לשלמות פנימית. 
כשהתרפיסט מוכן לוותר העל העמדת ה"טכניקה" במרכז ונזהר מלחתור לתיוג ולראות בו את העיקר.
התכנית כוללת לימודים תיאורטיים וכן התנסות מעשית מודרכת במסגרת פרקטיקום. 
הלימודים התיאורטיים משלבים הרצאות פרונטאליות, סימולציות והתנסות אישית.
הפרקטיקום: התכנית בנויה מפרקים תיאורטיים שבהמשכם התנסות מעשית תחת הדרכה של מטפלים מוסמכים בעלי ידע וניסיון עשיר בפסיכותרפיה.
 
התכנית היא תכנית דו-שנתית, 2 סמסטרים בכל שנת לימודים.
נושאי הלימוד בשנה א:
מבוא וסוגיות בפסיכותרפיה
סוגיות עכשוויות בפסיכותרפיה ההומניסטית
טיפול במתבגרים בגישה ההומניסטית
ברית טיפולית בעבודה עם ילדים, נוער ומבוגרים
ייעוץ למשפחות עם ילדים ונוער
פרקטיקום מעשי תחת הדרכה
זוגיות בראי הפסיכותרפיה
 
נושאי הלימוד שנה ב:
תהליכים ומיומנויות בפסיכותרפיה הומניסטית
עמדתו של המטפל ההומניסטי, מיומנויותיו ועוצמתו במרחב הטיפולי – פרקטיקום
תרפיית TEAM ככלי ייעוצי הומניסטי ואינטגרטיבי
טיפול אקזיסטנציאלי הומניסטי
טיפול באמנויות ושימוש בדמיון במרחב הטיפולי
טיפול באמנויות – פרקטיקום תחת הדרכה

 

הלמידה בתוכנית היברידית, כל מפגש שלישי יתקיים בלמידה מרחוק

 
מטרת הקורס:

מטרת התכנית היא להקנות ידע ומיומנויות טיפוליות בגישה ההומניסטית בעבודה עם יחידים, זוגות, משפחות וכן עבודה עם סוגיות של הורות, ילדים ונוער.

קהל יעד:

התכנית מיועדת לעוסקים בטיפול/יעוץ ליחידים ולמשפחות בעלי רקע והכשרה מתאימים, וכן לבוגרי תכניות אקדמיות רלוונטיות (פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי החברה, יעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, טיפול באמנות, פסיכודרמה וכד') שרוצים להעשיר ולהעמיק ידע במיומנויות בפסיכותרפיה בגישות עכשוויות הומניסטיות קצרות מועד. 

תנאי קבלה:
תנאי לקבלה לתכנית הוא עמידה בראיון אישי.
בעת הרישום ישולמו דמי הרשמה בסך 200 ש"ח כתנאי להזמנה לראיון אישי (סכום זה לא יוחזר במקרה של אי קבלה או אי פתיחת התכנית)
לאחר הקבלה לתכנית תשולם מקדמה מתוך שכר הלימוד הכללי הגובה של 1,000 ש"ח.
לאחר פתיחת התכנית והתחלת הלימודים תשולם יתרת שכר הלימוד ע"ס 4,400 ש"ח.
* (דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של אי קבלה ללימודים או אי פתיחת התכנית)
חובות בקורס:

נוכחות מלאה, עמידה במטלת סיום ומטלת פרקטיקום.

לידיעת הסטודנטים: במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו , ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.

מועד הקורס:
שנה א': ימי ה בין השעות 08:30 עד 15:30
שנה ב': ימי ג בין השעות 16:30 עד 20:45
סמסטר: דו שנתי
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 25.10.2022
היקף הקורס: דו שנתי
שעות שנתיות: 5
היקף שעות: 156
מספר מפגשים: 26
מחיר הקורס: 4400 ש"ח, 200 ש"ח דמי רישום
סכום לחיוב / מקדמה: ₪1,000.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: מסיימי התכנית בהצלחה יקבלו תעודת מטפל.ת בפסיכותרפיה הומניסטית מטעם המכללה האקדמית אחוה. מסיימי התכנית העומדים בקריטריונים יוכלו להגיש מועמדות לחברות באגודה ליעוץ טיפולי (איל"ט) – פסיכותרפיה הומניסטית.
איש קשר: קרן בן יעקב
טלפון לפרטים: 08-8588132 / לשאלות מקצועיות ניתן לפנות לדלית סיטרוק בטלפון: 052-7330456
דוא"ל : Keren_b@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪1,000.00
₪0.00
פסיכותרפיה הומניסטית הינה פסיכותרפיה חופשית מסטיגמות ודעות קדומות, מושתתת על כבוד לפרט ועל רגישות תרבותית. 
פסיכותראפיה המאמינה באדם ובכוחו להכיר, לבטא ולממש את ייחודו.
הייעוץ ההומניסטי במהותו הינו פסיכותרפיה המרוכזת באדם והמכוונת לעזור לו בהתמודדות עם אתגרי החיים, בקונפליקטים השונים המתעוררים בשלבי החיים ובמעגלי החיים, תוך שמירה על כבוד האדם וערכיו התרבותיים. 
התרפיסטים ההומניסטים רואים את עצמם מוכנים ומסוגלים לאמץ טכניקות מגישות שונות (דינאמיות, ביהביוריסטיות וקוגניטיביות) אבל בתנאי שהדבר לא יפגע במהותה של התפישה, כלומר, הדגשת המפגש הטיפולי כהתרחשות בין שני בני אדם (שני סובייקטיבים), בה אחד (התרפיסט) עוזר לשני (האדם העומד ממול) לצמוח ולהגיע לשלמות פנימית. 
כשהתרפיסט מוכן לוותר העל העמדת ה"טכניקה" במרכז ונזהר מלחתור לתיוג ולראות בו את העיקר.
התכנית כוללת לימודים תיאורטיים וכן התנסות מעשית מודרכת במסגרת פרקטיקום. 
הלימודים התיאורטיים משלבים הרצאות פרונטאליות, סימולציות והתנסות אישית.
הפרקטיקום: התכנית בנויה מפרקים תיאורטיים שבהמשכם התנסות מעשית תחת הדרכה של מטפלים מוסמכים בעלי ידע וניסיון עשיר בפסיכותרפיה.
 
התכנית היא תכנית דו-שנתית, 2 סמסטרים בכל שנת לימודים.
נושאי הלימוד בשנה א:
מבוא וסוגיות בפסיכותרפיה
סוגיות עכשוויות בפסיכותרפיה ההומניסטית
טיפול במתבגרים בגישה ההומניסטית
ברית טיפולית בעבודה עם ילדים, נוער ומבוגרים
ייעוץ למשפחות עם ילדים ונוער
פרקטיקום מעשי תחת הדרכה
זוגיות בראי הפסיכותרפיה
 
נושאי הלימוד שנה ב:
תהליכים ומיומנויות בפסיכותרפיה הומניסטית
עמדתו של המטפל ההומניסטי, מיומנויותיו ועוצמתו במרחב הטיפולי – פרקטיקום
תרפיית TEAM ככלי ייעוצי הומניסטי ואינטגרטיבי
טיפול אקזיסטנציאלי הומניסטי
טיפול באמנויות ושימוש בדמיון במרחב הטיפולי
טיפול באמנויות – פרקטיקום תחת הדרכה

 

הלמידה בתוכנית היברידית, כל מפגש שלישי יתקיים בלמידה מרחוק