מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ

קטגוריית עיסוק: מערכות מידע
תחומי עיסוק: מחשבים
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: רחוב אלומות 12 פארק התעשייה עומר, באר שבע
טלפון: 08-6467781


מכרזים משוייכים

סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור מערכות מידע 16/2013 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים אישים ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה 24.11.2013
סגור מערכות מידע 20/2012 מכרז פומבי לתחזוקת שרתים ותקשורת 12.12.2012 24.12.2012