מילואים

הנהלת המכללה האקדמית אחוה, הסגל האקדמי והמנהלי  מוקירים ומעריכים את תרומתם של משרתי המילואים להגנתה וקיומה של מדינת ישראל.

במכללה נוהל מילואים מוסדר אשר נאכף במלואו על ידי הסגל האקדמי והמנהלי.

בכל שאלה והבהרה או יישום התקנון אתם מוזמנים לפנות:

ליאב בן שבת, רכזת דיקן סטודנטים -  rakaz_dikan@achva.ac.il

טלפון: 08-8588015

 

שם קישור לקובץ
כללי המועצה להשכלה גבוהה שם האייקון
טופס ולת"ם-בקשה לדחית מילואים שם האייקון
טופס בקשת ערר על החלטת ולת"ם שם האייקון
הטבות ללוחמים משוחררים שם האייקון

"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.

ה' שומרך ה' צלך על-יד ימינך.

יומם השמש לא יככה וירח בלילה.

ה' ישמרך מכל-רע ישמור את-נפשך.

ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם."

מצדיעים לסטודנטים וסטודנטיות המכללה המשרתים במילואים – אירועי הוקרה למשרתי מילואים

שלוש

אירוע למיחלואיצמיקים

קבוצה

 

 

 

impact
 

מלגות אימפקט ללוחמים

 



בברכת שקט ושלום ארוכי טווח.