מי מפחד ממתמטיקה?

תואר שני חינוך מתמטי

מתמטיקה הוא מקצוע מאתגר, גם ללומדים וגם למורים. עבור רבים מבני הנוער בחינת הבגרות במתמטיקה היא משימה מאיימת, ואנשי החינוך נדרשים לשאלה, כיצד להפוך את לימודי המתמטיקה למהנים ואפקטיביים יותר. את זרעי השינוי המיוחל צריך לטמון כבר בראשית הדרך, בבית הספר היסודי ולשם כך פיתחה המכללה האקדמית אחוה תכנית מיוחדת להכשרת מורים לתואר שני. התכנית לתואר שני .M.Ed בחינוך מתמטי לבית הספר היסודי, מעניקה למורים ומורות למתמטיקה כלים להתמודדות עם הקשיים והפחדים של התלמידים בצורה יצירתית ורעננה, תוך שימוש בידע המחקרי העדכני ביותר. "אני מוכיחה לתלמידים שלי שאפשר ליהנות ממתמטיקה וזה ממלא אותי בסיפוק אדיר". מספרת יעל שני, סטודנטית לתואר שני בחינוך מתמטי, שעשתה הסבה מתחום של מנהל עסקים לתחום ההוראה.

החינוך המתמטי כתחום מחקרי הוא דיסציפלינה הבוחנת תהליכי חשיבה של תלמידים הלומדים מתמטיקה ומורים המלמדים מתמטיקה. חשיפת הסטודנטים לתחום הדעת הזה מאפשרת להם לעשות רפלקציה על החשיבה שלהם ועל החשיבה של תלמידיהם. זהו תחום שמתפתח מאוד בשנים האחרונות, וישנם מחקרים רבים רלוונטיים למורים לבית ספר יסודי, שמדברים על דרכי למידה ודרכי הבנה של תלמידים, על שיטות הערכה ודרכי הוראה ייחודיות שמתאימות לכיתות הטרוגניות, במטרה לתת מענה מרבי גם לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים מתקדמים באותה כיתה.

בנוסף, התכנית לתואר שני מעמיקה ומרחיבה את הידע המתמטי של הסטודנטים, מציגה להם שיטות בהערכה חילופית, שימוש בטכנולוגיה חינוכית, ומלמדת קורסים במתמטיקה "בין-תחומית", שנותנים מענה לצורך של חיבור המתמטיקה לעולמו של ילד ולעולם הסובב אותו. גולת הכותרת של הלימודים, פרויקט הגמר, היא שחזור מחקר בחינוך מתמטי לפי בחירתם של הסטודנטים.

רובנו לא שוכחים את המורה למתמטיקה שלנו, ונצא נשכרים אם זה יהיה זיכרון מתוק.