סדרי הרשמה

 • המכינה הקרובה לשיפור ולהשלמת תעודת הבגרות תיפתח ב- 6 בפברואר 2020
 • הלימודים במכינות הייעודיות : יחלו במרץ 2020

על מנת להגיש בקשה למימון לימודים במסלול עם מלגות יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • על המועמד להיות בגיל 19-26
 • בוגרי שרות צבאי /שרות לאומי בטווח של 5 שנים מיום השחרור או בעלי פטור משרות צבאי.
 • בעלי זכאות לבגרות המבקשים לשפר את ציוניהם ו/או ללמוד במכינות הייעודיות.
 • בעלי תעודת בגרות חלקית המבקשים להשלימה ו/או לשפר ציוניהם.
 • חסרי תעודת בגרות המבקשים להשלימה.
 • בוגרי 10 שנות לימוד לפחות.

כדי לקבל מעטפת הרשמה ולתאם פגישת ייעוץ למכינת בגרות יש לפנות בדואר אלקטרוני או בטלפון

לחגית שי.

טלפון: 08-8588031 

דואר אלקטרוני:  mechina-lid@achva.ac.il

כתובת: ד.נ שקמים 7980400

מועדי קבלה: ימים א'-ה' בשעות 15:30-09:00 (בתיאום מראש).

*לתיאום פגישת ייעוץ למכינות הייעודיות: יש לפנות בדוא"ל למרכז מידע והרשמה info@achva.ac.il או בטלפון: 3622*

 

למעטפת ההרשמה עליך לצרף את המסמכים הבאים:

אישורי השכלה

 • צילום תעודת בגרות או אישור מבית הספר המעיד על השכלתך.
 • גיליון ציונים.
 • מועמד שנבחן בעבר בביה"ס תיכון בו למד מוגדר נבחן אינטרני, על מועמד אינטרני לצרף אישור חתום ע"י ביה"ס התיכון האחרון בו נבחן. האישור צריך לכלול את המקצועות החסרים ומספרי השאלונים לצורך זכאות לתעודת בגרות.
 • מועמד שלא נבחן בעבר בבית ספרו או שלא סיים י"ב כיתות, ייחשב נבחן אקסטרני. על מועמד אקסטרני לפתוח תיק בשלוחה אקסטרנית  ולהביא מהשלוחה אישור הכולל את המקצועות החסרים לצורך זכאות לתעודת הבגרות.
 • אבחון פסיכודידקטי לסטודנטים לקויי למידה.

 

אישורי הכנסה

 • הורים שכירים: טופס 106 לשנת 2018.
 • הורים עצמאים: טופס שומה לשנת המס האחרונה 2018. שומת המס חייבת להיות ממס הכנסה ולא מרואה חשבון.
 • הורים פנסיונרים: טופס 106 לשנת 2018.
 • מועמד נשוי עם ילדים: אישור על הכנסות בן/בת הזוג.

 

מצב סוציאלי מיוחד

 • חייל בודד זכאי לסיוע-יש להציג אישור מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים הקרובה למגוריו (טופס 1).
 • נתמכים אחרים- יש להציג אישור מתאים, דו"ח מעובדת סוציאלית או אישור מהביטוח הלאומי.
 • אבטלה- יש להציג אישור מתאים מהביטוח הלאומי.
 • נכים - קצבת נכות ואחוזי נכות.

 

שונות

 • תמונת פספורט אחת.
 • צילום תעודת הזהות של ההורים כולל ספח ובו פירוט שמות הילדים.
 • צילום תעודת זהות של המועמד, כולל הספח.
 • צילום תעודת שחרור או אישור מפטור צבאי.
 • אישור על שירות לאומי כולל תאריכי שירות.
 • תקנון המכינה חתום. 
 • להלן דף קורות חיים המצורף לטופסי ההרשמה.קובץ PDF