אינווירוגרין בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שירותי ייעוץ
מהות התקשרות: ייעוץ
כתובת הספק: הצנחנים 7, גבעתיים. מיקוד: 5341949
טלפון: 054-447-2523
פקס: 077-205-3109