א. ליטמן בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שירותי חשמל
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: קיבוץ עינת, ת.ד. 203, קיבוץ עינת. מיקוד: 4880500
טלפון: 0722751800
פקס: 039017571