בן בטחון (1989) בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שמירה
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: המסגר 14 , ת.ד. 13784, נתניה. מיקוד: 42377
טלפון: 09-7886666
פקס: 09-7886675