ג'ודי אייקנהולץ

קטגוריית עיסוק: תרגום ועריכה
תחומי עיסוק: שירותי תרגום ועריכה
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: רח' פינסקר 1/4, ת.ד. 1 Pin, ירושלים. מיקוד: 9222801
טלפון: 0547288029
פקס: 010000235