חוק חובת מכרזים

שם מסמך
חוק חובת מכרזים הנחיות לשימוש ב-Moodle
תקנות חוק חובת מכרזים הנחיות לשימוש ב-Moodle