מכרז לאספקה והתקנה של גופי תאורה

מספר מכרז: 01/2013
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ה', 17.01.2013
מועד הגשה אחרון: יום ה', 31.01.2013 12:00

סטטוס מכרז: סגור


במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed