מכרז לאספקת והתקנת פרגולה

מספר מכרז: 19/2011
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ג', 23.08.2011
מועד הגשה אחרון: יום ב', 12.09.2011 (כל היום)

סטטוס מכרז: סגור
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed