מכרז לאספקת מעלית + מעלון

מספר מכרז: 2/2012
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ה', 22.03.2012
מועד הגשה אחרון: יום ב', 02.04.2012 12:00

סטטוס מכרז: סגור


במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed