מכרז לרכישה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ERP

מספר מכרז: 02/2013
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ה', 16.05.2013
מועד הגשה אחרון:

סטטוס מכרז: סגור

עדכון פרטי מכרז פומבי מס' 2/2013 לרכישה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ERP

המכללה מודיעה בזאת  כי המועדים בהליך המכרז האמור לעיל שונו והינם כמפורט להלן:  

  • שאלות מציעים במסגרת המכרז ניתן לשלוח עד ליום ראשון ה-  02/06/2013.
  • מענה לשאלות מציעים שרכשו את המכרז יופץ עד ליום ד' ה -  05/06/2013.  
  • מועד ההגשה הוארך עד  ליום ב' ה -  10/06/2013 בשעה 15:00.
  • את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 3 קומה 1 במשרדי התפעול
  • ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט.
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed