מכרז מסגרת לאספקת מזגנים

מספר מכרז: 1/2012
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ב', 19.03.2012
מועד הגשה אחרון: יום ב', 09.04.2012 12:00

סטטוס מכרז: סגור


במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed