א.א.ג. שטיחן בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: ריהוט משרדי ומוסדי | שיפוץ ובניה
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: בן יהודה 118 , תל אביב . מיקוד: 63401
טלפון: 03-5273838
פקס: 03-5225893

סיפקנו וביצענו בעבר חיפויי רצפה וקירות במספר עבודות באולמות הרצאות