בן ליין

קטגוריית עיסוק: פרסום
תחומי עיסוק: בתי דפוס
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: הסדנה 6 , ת.ד. 3096, פתח תקווה. מיקוד: 4913006
טלפון: 03-9245536
פקס: 03-9245537

חברה להדפסת חולצות