חיה סימקין

קטגוריית עיסוק: תרגום ועריכה
תחומי עיסוק: שירותי תרגום ועריכה
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: רח׳ הגליל 26, חיפה. מיקוד: 322687
טלפון: 0545665250
פקס: אין

חיה