סנטיק ישראל בע"מ

קטגוריית עיסוק: מערכות מידע
תחומי עיסוק: ציוד מתכלה
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: יגאל אלון 98, תל אביב
טלפון: 972-3-720-7326
פקס: 072-2766918