צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שירותי ייעוץ
מהות התקשרות: ייעוץ
כתובת הספק: גלגלי הפלדה 20 , ת.ד. 418, הרצליה. מיקוד: 4610302
טלפון: 09-794-9400
פקס: 09-9514869

אדריכלות, תכנון ערים, עיצוב פנים