ש.צ. שאלתיאל צברי בטיחות בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שירותי ייעוץ
מהות התקשרות: ייעוץ
כתובת הספק: נחל קדומים 21, ת.ד. 5149, כפר חסידים. מיקוד: 2049000
טלפון: 049846515
פקס: 049846111