מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 3/2017 מכרז פומבי למתן שירותי גינון 08.03.2017 26.03.2017
פעיל תפעול 17/2016 מכרז לביצוע עבודות להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה 13.12.2016 19.01.2017
סגור תפעול 15/2016 מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים ומתן שרותי אחריות- תפעול 19.07.2016 26.07.2016
בוטל מערכות מידע 13/2016 מכרז למתן שירותי אספקה, הרכבה והתקנת מכונות צילום ומדפסות, מערכות ניהול ומתן שירותי תחזוקה 05.07.2016 10.08.2016
פעיל תפעול 14/2016 מכרז למתן שירותי הסעות 30.06.2016 19.07.2016
סגור מערכות מידע 11/2016 מכרז פומבי לאספקה והתקנת ציוד רשת אלחוטי 15.06.2016 30.06.2016
בוטל תפעול 8/2016 מכרז מסגרת לאספקת מזגנים ומתן שרותי אחריות 13.06.2016
פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 2/2017 פניה לקבלת הצעות מחיר לשירותי יועץ בטיחות 06.03.2017 26.03.2017
פעיל מכינה 1/2017 פניה לקבלת הצעות מחיר לביצוע קורס פסיכומטרי 15.01.2017 20.02.2017
סגור מערכות מידע 12/2016 פניה לקבלת הצעות מחיר לתחזוקה ופיתוח של מערכת ניהול זהויות 21.06.2016 05.07.2016
Page 4 of 12