מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 6/2021 מכרז פומבי 6/2021 לשיפוץ , אחריות ושירות מעלית בניין 5 עבור מכללת אחוה 05.08.2021 19.09.2021
סגור מערכות מידע 04/2021 מכרז פומבי מס' 04/2021 לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות MICROSOFT 20.07.2021 16.08.2021
סגור אגף כספים ורכש 2021/05 מכרז פומבי מס' 2021/05 למתן שירותי יעוץ אסטרטגי עבור המכללה האקדמית אחוה 12.07.2021 09.08.2021
סגור מערכות מידע 03/2021 מכרז פומבי מס' 2021/03 להתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל Firewall 06.07.2021 22.07.2021
סגור פרויקטים מיוחדים 02/2021 מכרז פומבי מס'2021/02 לרכישה והחלפה של לוחות חשמל ראשיים עבור המכללה האקדמית אחוה 07.06.2021 01.07.2021
סגור תפעול 01/2021 מכרז פומבי מס'2021/01 לאספקת שירותי השגחה בבחינות מקוונות 07.05.2021 01.06.2021
סגור פרויקטים מיוחדים 5/2020 מכרז מס' 5/2020 - למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי עבור המכללה האקדמית אחוה 27.12.2020 17.01.2021
בוטל מערכות מידע 4/2020 מכרז פומבי מס' 4/2020 - להתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל Firewall 13.12.2020 03.01.2021
סגור פרויקטים מיוחדים 3/2020 מכרז פומבי מס' 3/2020 - לאספקת שירותי שמירה ואבטחה במכללה האקדמית אחוה 23.10.2020 16.11.2020
סגור תפעול 2/2020 מכרז פומבי מס' 2/2020 - לאספקה והתקנה של שילוט הכוונה חיצוני (טוטמים) ושילוט פנימי במכללה האקדמית אחוה 21.08.2020 15.09.2020
Page 4 of 16