מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 4/2019 מכרז מס' 4/2019 - להפעלת מזנון מרכזי -בשרי וחלבי ועמדות מכירה חלביות במכללה האקדמית אחוה 19.07.2019 18.08.2019
סגור תפעול 3/2019 מכרז פומבי מס' 3/2019 - עבודות שיפוץ (חלקי) בניין 5 15.07.2019 31.07.2019
סגור תפעול 2/2019 מכרז מס' 2/2019 - לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח 30.06.2019 28.07.2019
בוטל פרויקטים מיוחדים 10/2018 מכרז מס' 10/2018 - להתקנת גנרטורים בבניינים 2 ו 4 06.12.2018 02.01.2019
סגור פרויקטים מיוחדים 9/2018 מכרז מס' 9/2018 - לשיפוץ קפיטריה 12.10.2018 19.12.2018
סגור תפעול מכרז פומבי מס' 8/2018 מכרז מס' 8/2018 - להחלפה אספקה והתקנת שתי יחידות צ'ילרים עם משאבות אינטגרליות הממוקמות בבניין 5 09.05.2018 03.06.2018
בוטל תפעול מכרז פומבי מס' 6/2018 מכרז מס' 6/2018 - לאספקת שירותי ניקיון 17.04.2018 10.06.2018
סגור מערכות מידע מכרז פומבי מס' 7/2018 מכרז מס' 7/2018 - לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות Microsoft במסגרת הסכם Ovs-Es 12.04.2018 30.04.2018
פעיל תפעול 4/2018 מכרז מס' 4/2018 - למתן שירותי גינון והשקיה 12.03.2018 25.04.2018
בוטל מערכות מידע מכרז פומבי מס' 5/2018 מכרז פומבי מס' 5/2018 - לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות Microsoft במסגרת הסכם Ovs-Es 25.02.2018 13.03.2018
Page 4 of 14