מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים ומתן שרותי אחריות- תפעול

מספר מכרז: 15/2016
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ג', 19.07.2016
מועד הגשה אחרון: יום ג', 26.07.2016 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

עקב אילוצים טכניים הנוגעים למכרז מועד ההגשה במכרז זה נדחה ליום 10.8.2016 עד השעה 12:00.

מענה לשאלות מציעים יועלה לאתר המכללה עד ליום 8.8.2016.

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed