מכרז למתן שירותי אספקה, הרכבה והתקנת מכונות צילום ומדפסות, מערכות ניהול ומתן שירותי תחזוקה

מספר מכרז: 13/2016
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ג', 05.07.2016
מועד הגשה אחרון: יום ד', 10.08.2016 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל

המכללה החליטה על ביטול מכרז 13/2016 למתן שירותי אספקה, הרכבה והתקנת מכונות צילום ומדפסות

מערכות ניהול ומתן שרותי תחזוקה. המכרז מבוטל עקב קשיים טכניים שהתגלעו במהלך ההליך המכרזי.

מציעים שרכשו את המכרז יקבלו את כספם בחזרה במחלקת הגבייה.

המכללה תצא למכרז מכונות צילום ומדפסות בחודשים הקרובים

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed