מכרז למתן שירותי גינון

מספר מכרז: 1/2018
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ג', 02.01.2018
מועד הגשה אחרון: יום ג', 30.01.2018 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל

היום ה - 28.01.2018 הועלו מסמכי מכרז מעודכנים, בנוסף הועלו שאלות מציעים ולצידן תשובות מכללת אחוה.

נא להדפיס את מסמכי המכרז המעודכנים ולהגישם בצירוף יתר המסמכים הרלוונטים. 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed