מכרז למתן שירותי הנגשה, אחזקה ואחריות למעליות

מספר מכרז: 06/2015
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ה', 05.02.2015
מועד הגשה אחרון: יום ה', 26.02.2015 12:00

סטטוס מכרז: סגור
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed