מכרז למתן שירותי תחזוקה ואחריות לשרתים ולציוד תקשורת ותמיכה לשירותי מחשוב

מספר מכרז: 4/2016
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום א', 28.02.2016
מועד הגשה אחרון: יום ג', 15.03.2016 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed