מכרז מסגרת לאספקת מזגנים ומתן שרותי אחריות

מספר מכרז: 8/2016
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ב', 13.06.2016
מועד הגשה אחרון:

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed