מכרז מסגרת לאספקת מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מסכים ושרותי אחריות ותחזוקה

מספר מכרז: 20/2015
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ה', 19.11.2015
מועד הגשה אחרון: יום ה', 03.12.2015 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed