מכרז מסגרת לביצוע עבודות בתחומי דפוס אופסט, דפוס דיגיטלי והפקה כוללת

מספר מכרז: 05/2014
יחידה מפרסמת: פרסום

תאריך פרסום: יום ה', 08.05.2014
מועד הגשה אחרון: יום ד', 28.05.2014 12:00

שם ספק: דפוס דקל
סטטוס מכרז: סגור


במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed