מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד משרדי

מספר מכרז: 17/2014
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ב', 23.06.2014
מועד הגשה אחרון: יום ה', 03.07.2014 12:00

סטטוס מכרז: סגור


במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed