מכרז מס' 03/2018 - אספקת והתקנת פרגולה

מספר מכרז: 3/2018
יחידה מפרסמת: פרויקטים מיוחדים

תאריך פרסום: יום א', 11.02.2018
מועד הגשה אחרון: יום ד', 28.02.2018 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

סיור קבלנים להכרת מיקום הפרגולה ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים ביום 15.02.2018 בשעה 10:00 בבניין 3 קומה שנייה בחדר ישיבות. 

מועד אחרון למשלוח שאלות, ה - 22.02.2018 עד השעה 10:00. 

היום ה - 22.02.2018 הועלו מסמכי מכרז מעודכנים, תוכניות מעודכנות (הכוללות את כתב הכמויות המעודכן), פרוטוקול סיור קבלנים ומכתב הבהרות. 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed