מכרז מס' 10/2018 - להתקנת גנרטורים בבניינים 2 ו 4

מספר מכרז: 10/2018
יחידה מפרסמת: פרויקטים מיוחדים

תאריך פרסום: יום ה', 06.12.2018
מועד הגשה אחרון: יום ד', 02.01.2019 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל

 

הועלו מסמכי מכרז + חוזה מעודכנים ליום ה - 23/12/18. 

כמו כן הועלה פרוטוקול מסיור קבלנים.  

 

היום ה - 10/12/18 - הועלו מסמכי מכרז + חוזה.

כמו כן הועלו כתב כמויות - טופס הצעת מחיר, מפרט לאספקה והתקנת גנרטור ותוכניות לוחות חשמל. 

 

סיור קבלנים להכרת המתקן החשמלי ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים ביום 17/12/18 בשעה 10:00 בקמפוס המכללה.

ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה במכרז.

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed