מכרז מס' 2/2019 - לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח

מספר מכרז: 2/2019
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום א', 30.06.2019
מועד הגשה אחרון: יום א', 28.07.2019 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

 

היום ה - 23/07/19 הועלה מסמך מענה לשאלות מציעים.  

 

היום ה - 16/07/19 הועלה פרוטקול סיור קבלנים. 

 

היום ה - 30/06/19- הועלו מסמכי מכרז + חוזה.

כמו כן, למסמכי המכרז והחוזה מצורף נספח מפרט השירותים. 

 

סיור קבלנים להכרת קמפוס המכללה ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות, יתקיים ביום ה-  14/07/2019 , בשעה 10:00 בבניין 3 קומה שנייה בחדר ישיבות.

ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed