מכרז מס' 4/2018 - למתן שירותי גינון והשקיה

מספר מכרז: 4/2018
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ב', 12.03.2018
מועד הגשה אחרון: יום ד', 25.04.2018 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: פעיל

היום ה - 12.04.2018 הועלו מסמכי מכרז + חוזה מעודכנים מיום ה - 12.04.2018. 

 

היום ה - 28.03.18 הועלה לאתר האינטרנט פרוטוקול מסיור קבלנים מיום ה - 21.03.2018. 

כמו כן, הועלה מסמך מענה לשאלות מציעים ומסמכי מכרז מעודכנים ליום ה - 28.03.2018. 

 

סיור קבלנים להכרת שטחי הגינון וההשקיה, ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים ביום 21.03.2018 בשעה 10:00 בבניין 3 קומה שנייה בחדר ישיבות.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובהמציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
₪0.00