מכרז מס' 4/2019 - להפעלת מזנון מרכזי -בשרי וחלבי ועמדות מכירה חלביות במכללה האקדמית אחוה

מספר מכרז: 4/2019
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ו', 19.07.2019
מועד הגשה אחרון: יום א', 18.08.2019 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

 

היום ה - 11/08/19 הועלה מסמך מענה לשאלות מציעים. 

כמו כן, הועלתה תוכנית אדריכלית שהוגשה למשרד הבריאות לקבלת חוות דעת מקדמית. 

 

היום ה - 06/08/19 הועלה פרוטוקול סיור מציעים שהתקיים ביום ה  - 05/08/19. 

 

היום ה - 22/07/19 הועלו מסמכי מכרז + חוזה. 

 

  1. סיור מציעים

בסיור המציעים יוצגו המערך הפיזי - המזנון המרכזי, מיקום עמדות המכירה בבניני הלימוד, המחסנים, המטבחים ודרכי השינוע, וכן איכות ורמת השירות הנדרשים. כמו כן, ימסרו הבהרות ותשובות לשאלות.

הסיור יתקיים ביום ה - 05/08/19 בשעה 10:00 בקמפוס המכללה.

ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed