מכרז מס' 4/2019 - להפעלת מזנון מרכזי -בשרי וחלבי ועמדות מכירה חלביות במכללה האקדמית אחוה

מספר מכרז: 4/2019
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ו', 19.07.2019
מועד הגשה אחרון: יום א', 18.08.2019 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: פעיל

 

היום ה - 11/08/19 הועלה מסמך מענה לשאלות מציעים. 

כמו כן, הועלתה תוכנית אדריכלית שהוגשה למשרד הבריאות לקבלת חוות דעת מקדמית. 

 

היום ה - 06/08/19 הועלה פרוטוקול סיור מציעים שהתקיים ביום ה  - 05/08/19. 

 

היום ה - 22/07/19 הועלו מסמכי מכרז + חוזה. 

 

  1. סיור מציעים

בסיור המציעים יוצגו המערך הפיזי - המזנון המרכזי, מיקום עמדות המכירה בבניני הלימוד, המחסנים, המטבחים ודרכי השינוע, וכן איכות ורמת השירות הנדרשים. כמו כן, ימסרו הבהרות ותשובות לשאלות.

הסיור יתקיים ביום ה - 05/08/19 בשעה 10:00 בקמפוס המכללה.

ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
₪0.00