מכרז מס' 6/2018 - לאספקת שירותי ניקיון

מספר מכרז: מכרז פומבי מס' 6/2018
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ג', 17.04.2018
מועד הגשה אחרון: יום א', 10.06.2018 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: פעיל

היום יום רביעי, ה - 30.05.2018, הועלה קובץ מענה לשאלות מציעים. 

כמו כן, עודכנו מסמכי המכרז והחוזה בהתאם למענה לשאלות המציעים, והועלו מסמכים מעודכנים. 

 

היום ה - 24/05/2018, הועלה פרוטוקול מסיור קבלנים. 

כמו כן הועלו מסמכי מכרז + חוזה מעודכנים ליום ה - 24/05/2018. 

בהמשך יועלה מסמך שאלות ותשובות. 

 

היום ה - 17.04.2018 הועלו מסמכי מכרז + חוזה. 

 

  1. סיור קבלנים להכרת קמפוס המכללה ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות, יתקיים ביום ה - 09.05.2018 בשעה 10:00 בבניין 3 קומה שנייה בחדר ישיבות.

ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

 

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
₪0.00