מכרז מס' 6/2019 - לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד אור - קולי במכללה האקדמית אחוה

מספר מכרז: 6/2019
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ו', 27.12.2019
מועד הגשה אחרון: יום ג', 25.02.2020 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה - 25/02/2020. 

הועלה מסמך עדכון מועדים וכמו כן, קובץ כתב הכמויות/התמחור עודכן

 

היום ה - 05/02/2020 הועלה קובץ מענה לשאלות מציעים וכמו כן, מכתב עדכון מועדים. 

 

היום ה - 19/01/2020 הועלתה הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות. 

 

היום ה - 29/12/19 הועלו מסמכי מכרז + חוזה. 

כמו כןהועלה קובץ אקסל - כתב הכמויות והתמחור.

 

  1. סיור מציעים
    1. סיור מציעים יתקיים ביום ה - 02/01/20 בשעה 10:00 בקמפוס המכללה.
    2. ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה במכרז.
    3. מטרת הסיור בין היתר תוגדר כתנאי להכרת האולמות/כיתות להתאמת ציוד שיוצג בסעיפי הצעת המחיר.

 

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed