מכרז מס' 7/2018 - לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות Microsoft במסגרת הסכם Ovs-Es

מספר מכרז: מכרז פומבי מס' 7/2018
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ה', 12.04.2018
מועד הגשה אחרון: יום ב', 30.04.2018 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

היום ה - 26.04.2018, הועלה לאתר המכללה פרוטוקול מענה לשאלות מציעים. 

 

היום ה - 15.04.2018 הועלו מסמכי מכרז + חוזה. 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed