מכרז מס' 9/2018 - לשיפוץ קפיטריה

מספר מכרז: 9/2018
יחידה מפרסמת: פרויקטים מיוחדים

תאריך פרסום: יום ו', 12.10.2018
מועד הגשה אחרון: יום ד', 19.12.2018 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

היום ה - 04/12/18 - הועלו מסמכי מכרז + חוזה מעודכנים להגשה. 

כמו כן, הועלו מפרט טכני וכתב כמויות מעודכן, תוכניות מערכות חשמל מ.א. קונסטרוקציה ותוכניות אדריכלות מעודכניות. 

 

היום ה - 26/11/18 - הועלה לאתר האינטרנט של המכללה האקדמית אחוה מכתב עדכון בעניין מועדי המכרז. 

 

היום ה - 06/11/18 הועלו תוכניות מעודכנות. כמו כן, בהמשך יועלו עדכונים משלימים. 

מסמכי המכרז + החוזה יעודכנו במהלך השבוע הבא. 

 

היום ה - 29/10/18 - הועלה פרוטוקול סיור קבלנים שהוכן על ידי מר אבי פירקיס - א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ.

כמו כן, טרם הועלו תוכניות מעודכנות וכתב כמויות מעודכן (יועלו בהמשך). 

 

בנוסף עודכנו המועדים כך ש :

המועד האחרון להעברת שאלות הינו - 19/11/18. 

המועד האחרון להגשת הצעות הינו - 26/11/18. 

 

היום ה - 15/10/2018 הועלו מסמכי מכרז + חוזה. 

 

סיור קבלנים להכרת הקפיטריה ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים ביום 21/10/18 בשעה 10:00 בבניין 3 קומה שנייה בחדר ישיבות.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובהמציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed