מכרז פומבי לאספקה והתקנת ציוד רשת אלחוטי

מספר מכרז: 11/2016
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ד', 15.06.2016
מועד הגשה אחרון: יום ה', 30.06.2016 12:00

סטטוס מכרז: סגור
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed