מכרז פומבי לשיפוץ כיתת מחשבים

מספר מכרז: 12/2017
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ה', 20.07.2017
מועד הגשה אחרון: יום ג', 08.08.2017 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed