מכרז פומבי לתחזוקת שרתים ותקשורת

מספר מכרז: 20/2012
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ד', 12.12.2012
מועד הגשה אחרון: יום ב', 24.12.2012 12:00


במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed