מכרז פומבי מס' 04/2021 לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות MICROSOFT

מספר מכרז: 04/2021
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ג', 20.07.2021
מועד הגשה אחרון: יום ב', 16.08.2021 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

מכרז פומבי מס' 04/2021 לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות MICROSOFT

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed